Tekkis küsimusi: +372 54 500 030

Tule
sotsiaalvaldkonna
mentoriks

Kandideerimine on avatud!

Liitu TASUTA sotsiaalvaldkonna mentorite andmebaasiga!

Oodatud on kõik sotsiaalvaldkonnas töötavad juhid ja spetsialistid, kes on aktiivsed mentorid!

Mentorlusest

Sotsiaalvaldkonna mentorlus on üks osa sotsiaalvaldkonna töötajate ja juhtide enesehoiusüsteemist, mis tagab sotsiaalvaldkonnas parema teenuste kvaliteedi ja valdkonna jätkusuutliku arengu.

Sotsiaalvaldkonna mentorluse sihtrühmaks on sotsiaalvaldkonna asutuste ja kohalike omavalitsuste töötajad.

Mentorluse valdkonnad

 • Sotsiaaltöö tööealistega
 • Sotsiaaltöö laste ja peredega
 • Sotsiaaltöö erivajadusega inimestega
 • Sotsiaaltöö eakatega
 • Sotsiaaltöö kodututega
 • Sotsiaaltöö tööotsijatega
 • Sotsiaaltöö tervishoius ja rehabilitatsioon
 • Sotsiaaltöö sõltuvushäirega inimestega
 • Sotsiaaltöö vähemuskultuuridega
 • Sotsiaaltöö kogukonnas (sh ökosotsiaaltöö)
 • Sotsiaaltöö rahvusvahelise kaitse saajatega
 • Juhtimine sotsiaalvaldkonnas

Mentorlusteemad

 • Karjäärialased eesmärgid ja eneseareng
 • Organisatsioonisisese enesehoiusüsteemi loomine
 • Juhtimiskvaliteedi edendamine
 • Konkreetse olukorra lahendamine
 • Parimate praktikate kogemuspõhine jagamine ja võrgustiku tugevdamine
 • Tööalaste muutuste toetamine

Kuidas saada mentor?

Mõtle,
kus vajad tuge

Vali välja valdkond, kus töötad ning teema, millega vajad toetust

Sõnasta enda jaoks mentorluse eesmärk

Vali endale sobiv mentor

Leia oma valdkonnas sulle sobiv mentor ning võta temaga ühendust

 

Alusta mentorlust

Kooskõlasta mentoriga oma eesmärk ja ajaraam, 
leppige kokku tasu ning alustage omavahelist koostöösuhet

Vajad mentorit või tahad tulla mentoriks?