Tekkis küsimusi: +372 54 500 030

Kuidas ennast mentorite andmebaasi lisada? 

 • Täida allolev vorm, lisa vajalikud dokumendid ning enda kohta vabas vormis lühikirjeldus, mida soovid oma profiili juurde
 • Vali enda jaoks välja mentorlusvaldkonnad ja -teemad, kus tunned ennast mentorina pädevana
 • Saada täidetud vorm 
 • Toimub vestlus hindamiskomisjoniga veebis
 • Mentori profiil lisatakse andmebaasi
 • Menteed  võtavad mentoritega andmebaasi kaudu ühendust ja sõlmitakse kahepoolne koostööleping.
Vajalikud dokumendid: 

CV ja motivatsioonikiri (kuni 5600 tähemärki): 

 • millised on minu töömetoodikad ja filosoofia mentorluses; 
 • kuidas olen oma töövaldkonnas vilumuse saavutanud; 
 • mis on minu motivatsioon mentoriks olemisels; 
 • millised on minu varasemad kogemused mentorina; 
 • kuidas hoian oma vaimset ja füüsilist tervist. 

1 soovituskiri (pikkus kuni 2800 tähemärki). Soovitajaks endine/otsene juht või teine aktiivselt töötav mentor. 

diplomi ja mentori/superviisori/coach’i sertifikaadi koopia.

Mis kasu saab mentor? 

 • Andmebaasis kiirelt kättesaadavad ja nähtavad kontaktid
 • Pidev eneseareng 
 • Uued ja kasulikud kontaktid 
 • Valdkonnaalase koostöövõrgustiku tugevdamine
 • Panus kvaliteetse ja jätkusuutliku sotsiaalvaldkonna arendamisse
Hindamiskomisjoni koosseis
 • Eva Kuslap
 • Kelli Ilisson
 • Kai Rannastu
 • Liis Koppel
2023 kandideerimine
 • Dokumentide vastuvõtt  01.09-30.09.23
 • Hindamiskomisjoni (grupi)vestlus 25.10-27.10.23
 • Hindamiskomisjoni koosolek otsuse tegemiseks 30.10.23

Vajad abi? 

Ees- ja perekonnanimi *
E-posti aadress *
Telefoninumber *
Lühike enesekirjeldus *
Lae üles profiilipilt
Suurim failisuurus: 100 MB
Vali mentorlusvaldkonnad *
Vali mentorlusteemad *
Lae üles CV
Suurim failisuurus: 100 MB
Lae üles motivatsioonikiri
Suurim failisuurus: 100 MB
Lae üles soovituskiri
Suurim failisuurus: 100 MB
Lae üles haridust tõendav dokument
Suurim failisuurus: 100 MB
Lae üles mentori sertifikaat
Suurim failisuurus: 100 MB
ESTA mentorite andmebaasi kasutustingimused